Přehled aktualizovaných webů

 

portály nabízející ubytování

Před nadcházející letní sezónou byly aktualizovány portály nabízející ubytování, volnočasové aktivity, stravovací a další související služby.

Užijte si ve zdraví dobu prázdnin a dovolených

 

PREZENTACE AKTUALIT NA INTERNETU

Aktuální informace, bulletiny a komentáře lze nyní sledovat na těchto internetových portálech: www.orgman.cz/datawww.1ic.cz/aktuality a www.facebook.com/1ic.cz.

Bulletiny jsou vydány ve formátu htm. Jsou koncipovány tak, aby se daly snadno načíst i na mobilních zařízeních s pomalejším internetovým připojením a většinu z nich lze vytisknout ve formátu A4.

 

ROZŠÍŘEN WEB O HISTORII SLUŽEB

Z webu www.orgman.cz/historie vybíráme: .

Podpůrný systém pro poskytování služeb školám a pedagogickým pracovníkům lze to názorně dokumentovat na okrese Znojmo.

Do r. 1990 zajišťovala metodickou pomoc Okresní pedagogická střediska (OPS) a centrální zásobování škol Okresní technická a materiálová střediska (OTMS).

Od r. 1991 zajišťovalo metodickou pomoc a organizaci soutěží Informační a datové centrum Školského úřadu Znojmo (IDC).

1.1.1999 byla Školským úřadem Znojmo zřízena příspěvková organizace Služba škole Znojmo (SLŠ Znojmo).

1.1.2002 se SLŠ stalo příspěvkovou organizací zřizovanou Jihomoravským krajem a došlo ke změně názvu na Středisko informačních technologií Znojmo (SIT Znojmo).

1.9.2005 došlo s novelou školského zákona ke změně názvu na Středisko služeb školám Znojmo (SSŠ Znojmo).

1.1.2014 byly všechny SSŠ v Jihomoravském kraji sloučeny do jednoho subjektu s názvem Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno (SSŠ Brno)

Informační systém "ORGMAN" vznikal postupně od roku 1998.

„Organizační manažer“ (zkráceně „OrgMan“) jako internetový portál na doméně orgman.cz byl spuštěn v roce 2002. Webové stránky byly koncipovány jako jednoduché dokumenty.

Postupně vznikaly další portály. 1ic.cz, holidayresort.cz, vrancl.cz, servispark.cz, skolyjm.cz. K nim byly přidružené další domény (aliasy) - např. orgman.info, vranov-plaz.cz. Na výše uvedených portálech je možné mít vlastní emailovou adresu, webmail a propagovat komerční aktivity.

V současnosti slouží informační systém i komerční sféře a širší veřejnosti. U všech portálů je zachována možnost zvolit si v menu „jednoduché zobrazení“ základních informací.

 

 

Vydává 1. Infocentrum - odpovědná osoba PaedDr. Jiří Pokorný. Expedováno prostřednictvím distribučního systému ORGMAN