1. INFOCENTRUM pracoviště ZNOJMO

 

 

 

K O N T A K T Y

 

Sídlo: Znojmo, Třebízského 10, PSČ 669 02

 

S p r á v a   I n f o c e n t r a

Jméno - pracoviště

Funkce – činnosti E-mail Telefon

Organizační úsek

zajištění akcí

informační servis

info@1ic.cz

722 444 500

Pokorný Jiří, PaedDr.

organizační manažer

správce inf.systému

pokorny@orgman.cz

Technický úsek

internetové služby

technická podpora

podpora@orgman.cz

Růžička David, Bc.

ved. technického úseku

konzultant

ruzicka@orgman.cz

 

Subjekty podílející se na provozu Infocentra

Subjekt

Web

Asociace pro podporu sportu, kultury a vzdělávání

22817719

www.asociace.1ic.cz

SIS Znojmo, s.r.o.

25599887

www.sisznojmo.cz/firma

 

Partneři a sponzoři

Osoby (organizace)

Web
Ing. arch. OLGA POKORNÁ www.olgapokorna.cz
HOTEL SOBOL www.hotelsobol.cz

MZDY • ÚČETNICTVÍ • DANĚ

www.orgman.cz/ucto

STŘEDISKO SLUŽEB ŠKOLÁM

www.sssbrno.cz

 

Seznam zahrnuje osoby, které jsou dle Provozního řádu oprávněni vpouštět návštěvníky do jim přidělených prostor Infocentra.

Pro usnadnění vzájemné komunikace mají smluvní uživatelé Infocentra přidělenu mailovou adresu prijmeni@1ic.cz, funkční zůstávají i adresy *@orgman.cz