DATABÁZE DISTRIBUČNÍHO SYSTÉMU

 

ŠKOLY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE a další subjekty

1. Blansko

BK - komplet

MŠ a ZŠ

Ost. školy a subjekty

2. Brno město

BM - komplet

MŠ a ZŠ

Ost. školy a subjekty

3. Brno venkov

BO - komplet

MŠ a ZŠ

Ost. školy a subjekty

4. Břeclav

BV - komplet

MŠ a ZŠ

Ost. školy a subjekty

5. Hodonín

HO - komplet

MŠ a ZŠ

Ost. školy a subjekty

6. Vyškov

VY - komplet

MŠ a ZŠ

Ost. školy a subjekty

7. Znojmo

ZN - komplet

MŠ a ZŠ

Ost. školy a subjekty

 

DISTRIBUCE EL. POŠTY a související služby

Podstatou distribučního systému el. pošty je, že mail je automaticky rozeslán na určené typy škol příp. dalším skupinám příjemců. Systém pokrývá školy a další zařízení JmK registrované výše a lze ho využít na požádání.

Školám doporučujeme zkontrolovat jakou kontaktní adresu mají uvedenou na portálu www.jmskoly.cz, protože "úřední pošta" je nyní hromadně rozesílána na adresy registrované na tomto portálu.

Od února 2018 jsou na doméně "orgman.cz" funkční jen nově registrované adresy, které za „zavináčem“ (@) nemají značku okresu. Poštu z adres dresu @orgman.cz bez označení okresu lze nadále stahovat prostřednictvím sběrné schránky @skolyjm.cz. V databázi www.orgman.cz/skoly již byly příslušné adresy automaticky zkráceny nebo nahrazeny adresami @skolyjm.cz.

Požadavky na zřízení sběrné schránky nebo doplnění údajů v databázi zasílejte na adresu podpora@orgman.cz.

Přehled služeb informačního systému

Organizační manažer (rozcestník) správy systému - www.orgman.cz

Internet. služby, hosting domén, správa e-mailů, tvorba webů - www.orgman.cz/internet

Podpora uživatelů, pravidla a nastavení - www.orgman.cz/podpora

Odpovědi na časté dotazy - www.orgman.cz/dotazy

Bulletiny s informacemi pro uživatele systému - www.orgman.info/bulletin

Datové schránky a soubory ke stažení - www.orgman.cz/data

Databáze a informace o distribučním systému - www.orgman.cz/databaze  

Přihlášení k el. poště pro registrované uživatele adres @skolyjm.cz, @orgman.cz a @ic1.cz - zde

 

VYSVĚTLIVKY a poznámky

V databázi je uvedena 1 kontaktní adresa na vedení na organizace. Předávání informací dalším spolupracovníkům je už v kompetenci vedení příslušné organizace.

Pro větší přehlednost je v databázi uváděn pouze zkrácený název organizace, jedno telefonní číslo a jedna mailová, příp. WWW adresa. Kompletní údaje najdete v rejstříku škol.na http://rejskol.msmt.cz/.

Zrušené organizace jsou ve sloupci "KÓD" označeny hvězdičkou aby mohla "doběhnout" korespondence a teprve po určité době jsou z databáze vyřazeny.

Školy, které byly sloučeny, jsou ve sloupci "KÓD" označeny písmenem "t" a mohou být ponechány v databázi jako pracoviště s IČ subjektu, pod který spadají.