DATA ke stažení, distribuce el. pošty

 

DATA, zpravodaje a další soubory ke stažení

Kalendáře s vyznačenými prázdninami ve formátu "pdf"

Rok 2019 - www.orgman.cz/kalendar2019.pdf

Rok 2020 - www.orgman.cz/kalendar2020.pdf

Zpravodaje Infocentra ve formátu "doc"

Poslední - www.orgman.cz/zpravodaj
Archiv - www.orgman.cz/zpravodaj/archiv.zip

Datový sklad - o uložení souborů jsou příslušní uživatelé informováni

www.orgman.cz/datasklad

 

DISTRIBUCE elektronické pošty

Podstatou distribučního systému el. pošty je, že mail je automaticky rozeslán na určené typy škol příp. dalším skupinám příjemců. Systém pokrývá školy i další zařízení JmK registrované níže a lze ho využít na požádání.

Školám doporučujeme zkontrolovat jakou kontaktní adresu mají uvedenou na portálu www.jmskoly.cz, protože "úřední pošta" z JmK, SSŠ Brno, i pokyny k soutěžím je hromadně rozesílána na adresy registrované na tomto portálu.

Poštu z adres dresu @orgman.cz bez označení okresu lze nadále stahovat prostřednictvím sběrné schránky @skolyjm.cz.

Požadavky na doplnění údajů v databázi, aktivaci adresy @skolyjm.cz, @orgman,cz, nebo @1ic.cz zasílejte na adresu info@orgman.cz.

 

ŠKOLY JmK aj. subjekty zahrnuté do distribuční databáze

1. Blansko

BK - komplet

MŠ a ZŠ

Ost. školy a subjekty

2. Brno město

BM - komplet

MŠ a ZŠ

Ost. školy a subjekty

3. Brno venkov

BO - komplet

MŠ a ZŠ

Ost. školy a subjekty

4. Břeclav

BV - komplet

MŠ a ZŠ

Ost. školy a subjekty

5. Hodonín

HO - komplet

MŠ a ZŠ

Ost. školy a subjekty

6. Vyškov

VY - komplet

MŠ a ZŠ

Ost. školy a subjekty

7. Znojmo

ZN - komplet

MŠ a ZŠ

Ost. školy a subjekty

 

VYSVĚTLIVKY a poznámky

V databázi je uvedena 1 kontaktní adresa na vedení na organizace. Předávání informací dalším spolupracovníkům je už v kompetenci vedení příslušné organizace.

Pro větší přehlednost je v databázi uváděn pouze zkrácený název organizace, jedno telefonní číslo a jedna mailová, příp. WWW adresa. Kompletní údaje najdete v rejstříku škol.na http://rejskol.msmt.cz/.

Zrušené organizace jsou ve sloupci "KÓD" označeny hvězdičkou aby mohla "doběhnout" korespondence a teprve po určité době jsou z databáze vyřazeny.

Školy, které byly sloučeny, jsou ve sloupci "KÓD" označeny písmenem "t" a mohou být ponechány v databázi jako pracoviště s IČ subjektu, pod který spadají.